Kwaliteitscontrole

Bij de kwaliteitscontrole van nieuwe producten en het milieutechnisch en economisch verantwoord onderhouden van installaties spelen integrale inspecties in toenemende mate een rol. Er zijn tal van voorbeelden te vinden in de verschillende takken van industrie. Onder meer in de petrochemische industrie en in de staalbouw maakt men gebruik van diverse werktuigen en insluitsystemen onder druk. Bij de productie en instandhouding van deze objecten moet de toestand voortdurend worden vastgelegd door middel van inspecties en keuringen. Om dat op verantwoorde wijze uit te voeren is het noodzakelijk over daartoe opgeleide deskundigen te kunnen beschikken.

Parate kennis van de structuren, mechanische en fysische eigenschappen, onderzoeksmethoden en degradatie-mechanismen van materialen (metaalkunde) zijn hierbij onontbeerlijk. Daarnaast moet de inspecteur onderlegd zijn met inzicht in de constructieleer van metaalverbindingen, dit zowel losneembaar (geschroefd, geklemd, flens) als niet-losneembaar (las, soldeer, lijm). Om tot praktische aanbevelingen te komen dient hij ook bekend te zijn met faalzekerheid (incl. eventueel afkeuren van onderdelen) en de beschermingssystemen van deze constructies (corrosiebestrijding, oppervlaktebescherming, isolatie). Dit alles in het overkoepelende kader van de de kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

Met mijn bedrijf ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van dagelijkse inspecties en keuringen van technische constructies ten behoeve van bijvoorbeeld de (petro-)chemische procesindustrie en de apparatenbouw. Hierbij kan het gaan om zowel in aanbouw zijnde constructies als reeds bestaande constructies. Daarnaast voer ik supervisie uit op bouwplaatsen gedurende een project.
Bij de inspectie en het onderzoek in de nieuwbouw alsmede in de gebruiksfase wordt de frequentie van het inspectie-programma afgestemd op de levenscyclus van betreffende installaties. Deze keuringen en supervisie vinden plaats aan de hand van vastgestelde normen en specificaties. Als verantwoordelijk specialist heb ik hierin ook een eigen proactieve opstelling en wanneer ik buiten genoemd regime ongeregeldheden signaleer zal ik die terstond terugkoppelen naar mijn opdrachtgever.

sub-qc

nl     en