Inspectie

Als inspecteur drukapparatuur voert JanZed inspecties uit aan drukapparatuur tijdens fabricage en bij eindcontrole alsmede de keuring van drukapparatuur in bedrijven om te bepalen of deze voldoen aan de gestelde eisen. De werkzaamheden worden immer op locatie uitgevoerd en de te keuren objecten kunnen alle toestellen zijn ( waaronder afsluiters, veiligheidstoestellen, vaten, torens, ketels, tanks, fornuizen, warmtewisselaars, etc.) die onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur vallen.

JanZed voert deze technische inspekties zelfstandig uit aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte richtlijnen en procedures. Tijdens de inspectie worden de veiligheidsvoorschriften tenallentijde nageleefd, conform de richtlijnen van opdrachtgever alsook in wettelijke bepalingen vastgelegd.

Aansluitend vindt rapportage plaats van de inspectie werkzaamheden. De geconstateerde bevindingen en eventuele aanbevelingen worden middels een voorgeschreven rapportage-systeem gemeld aan de opdrachtgever.

nl     en